Vassbotn


Lysskulptur for Statoil

Drammen vgs.


Kunstprosjekt

Kitty Kielland

Minnesmerke i byparken i Stavanger

Tilstander


Rogaland kunstmuseum

 •  

   

Velkommen!

 • Kunstnerisk virksomhet og statement:

  Jeg arbeider med skulptur og tegning, og utformer arbeidene som installasjoner i forhold til det spesifikke rommet. Den fysiske opplevelsen av rommet er like viktig som den visuelle. Kaos og labil tilstand er ofte temaer. 

  Mine kunstprosjekter er stedspesifikke. Jeg forholder meg til arkitekturen og til stedets historie. Jeg arbeider ofte integrert med arkitektur og bygning, og i stor skala med uterom og landskapsrom.

  Rommet og stedet er utgangspunkt for mine arbeider. Samtidig inngår billedlige og symbolske innfallsvinkler og arbeidene blir således både ting og tegn.

Nyheter

 • "Dagen i dag" ”Dagen i dag” - Kunstprosjekt til Sørbø skole, Sandnes. En balansekonstruksjon danner en flytende bevegelse gjennom skolens åpne mediatek. Tre ulike former i farget pleksi er montert til et tverrstag som løper gjennom hele rommet. Ideen er å visualisere himmellegemers vandring utenfor, soler som skinner i sør, en blå sky svever over bygget, og i vest går en stor, rød sol ned. Montert og overlevert skolen i februar 2015.

Nettside av: Espen Mills | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | www.espenmills.no